Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet YEŞİL

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İletişim

ahmetyesil@sakarya.edu.tr

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ahmet Yeşil - ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ - e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR) - Vol.10 - pp.962-985 - ISSN : 1308-9633 - DOI : 10.26791/sarkiat.397360 - - - - - 2018 -
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 1. AHMET YEŞİL 2. NASIR NIKUBAHT - Abdurrahman Cami, Şeyyad Hamza, Erzurumlu Darir, Hamdullah Hamdi ve Taşlıcalı Yahya Yusuf ve Züleyha Mesnevilerinde yer alan tema ve motiflerin incelenmesi - DOĞU ARAŞTIRMALARI/ A Journal of Oriental Studies - Vol.11 - pp.5-24 - ISSN : 1307-6256 - DOI : - - - - - 2013 -
2.1-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA DAVETLİ OLARAK SUNULAN TEBLİĞ :
1 Ahmet Yeşil - Nizami Gencevi'nin İslam Dünyasına ve Türk Edebiyatına Etkisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Yrd.Doç.Dr Ahmet Yeşil - İran’ın Yumuşak Gücü ve Şiilik - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Nasır Nikbaht Ahmet Yeşil - Abdurrahman Cami'nin Yusuf ve Züleyha Mesnevisinin Türk Edebiyatında yazılmış Yusuf ve Züleyha Mesnevisine Etkisi (Hamdullah Hamdi Mesnevisi temel alınarak) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
3.7-ALANINDA YAYIMLANMIŞ TAM KİTAP ÇEVİRİSİ :
1 Ahmet Yeşil - Baba Tahir Dubeytiler - HECE Yayınları - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2 YAHYA YESRİBİ - ZİNDANDAKİ FİLOZOF - DEMAVEND - Vol.1 - pp.208 - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
3 Mustafa Dilşad Tahrani - HUKUKUN KORUNMASI - DEMAVEND - Vol.1 - pp.112 - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
4 Muhammet Muhammet Ali - Âdem Havva ve Aşk Üçgeninin İlk Günü - Önsöz yayıncılık - Vol.1 - pp.305 - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
3.1-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Ahmet Yeşil - Abdurrahman Cami Yusuf ve Züleyha Mesnevisi ile Türk Edebiyatında bulunan Yusuf ve Züleyha Mesnevilerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi - DANİŞYARAN- I İRAN - Vol.1 - pp.250 - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Ahmet Yeşil - Abdurrahman İsferayini'nin Munavvar Al-Golob eserinin analizi ve eleştirel incelenmesi - Önsöz Yayıncılık - Vol.1 - pp.182 - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 - İran Çalışmaları Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2 - BİLGİ DERGİSİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3 - Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - SUUDİ ARABİSTANIN AZINLIK POLİTİKASINDA ŞİİLER`İN YERİ VE İRAN - Mirsajjad MİRİZADA - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - Sakarya Üniversitesi - Ortadoğu Enstitüsü - Ortadoğu Çalışmaları - 2016 -
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - TÜRKİYE ORTADOĞU İLİŞKİLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - TÜRKİYE ORTADOĞU İLİŞKİLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - FARSÇA OKUMALARI (TR) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 - III. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 - İSLAM VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -